Без категорії Управління житлом Юридичні питання

Як змінити голову правління ОСББ?

За загальним правилом голова правління ОСББ обирається з числа членів правління під час його засідання. Однак у статуті ОСББ може бути змінена процедура обрання голови правління.

Іноді зустрічаються випадки, коли голову правління разом з членами правління визначають загальні збори ОСББ. Відповідно, для того, щоб визначити яким чином змінити голову правління конкретного ОСББ, необхідно дослідити його статут.

Якщо згідно зі статутом ОСББ голову правління обирають члени правління під час свого засідання – необхідно ініціювати засідання правління та підняти питання про переобрання голови правління.

Якщо ж члени правління не хочуть збиратися на своє засідання – доцільно створити ініціативну групу та ініціювати питання переобрання всього складу правління, щоб оновлений склад обрав нового голову правління ОСББ.

Якщо ж згідно зі статутом передбачено, що голову правління обирають загальні збори – вам необхідно скликати загальні збори та підняти питання переобрання голови правління.

Схожі статті