Без категорії Головна

Оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи: що мають знати ОСББ, у яких тимчасово проживають ВПО

Управбуд пропонує вашій увазі чергове юридичне роз’яснення, яке буде корисним як для внутрішньо переміщених осіб, так і для ОСББ, у будинках яких тимчасово проживають переселенці. Адже ми знаємо, що правління докладають чимало зусиль для первинних консультацій для ВПО, і тут Управбуд дає роз’яснення щодо того, що може полегшити таку консультаційну роботу.

Передовсім радимо роздрукувати та повісити на дошках оголошень у будинку та за можливості та потреби – розповсюдити серед ВПО пам’ятку Як оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), та отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Докладний коментар до цієї пам’ятки, у якому йдеться про статус внутрішньо переміщеної особи та шляхи оформлення цього статусу читайте нижче. 

 

1. Поняття внутрішньо переміщеної особи 

Гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб встановлені Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII. 

Згідно частини 1 статті 1 цього  Закону, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. 

Таким чином, підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли вище зазначені обставини. При цьому внутрішньо переміщеній особі не слід окремо доводити наявність таких обставин, вони вважаються загальновідомими і такими, що не потребують доведення, якщо інформація про них міститься в офіційних звітах (повідомленнях) Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розміщених на веб-сайтах зазначених організацій, або якщо щодо таких обставин уповноваженими державними органами прийнято відповідні рішення.

2. Чим підтверджується факт внутрішнього переміщення особи

Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

3. Як отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 

Для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, – через законного представника із заявою про взяття на облік до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Механізм видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи регулюється Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

У період дії воєнного стану, внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг (далі – уповноважена особа територіальної громади / центру надання адміністративних послуг).

Заява про взяття на облік та включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про внутрішньо переміщену особу за наявності технічної можливості може подаватися також через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (Портал Дія). Така заява подається повнолітньою або неповнолітньою внутрішньо переміщеною особою, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі наявності в такої особи дітей подання заяви про взяття їх на облік можливе лише за наявності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження таких дітей, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження). 

Для подання заяви особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключений до Інтернету, із увімкненою функцією геолокації, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

У разі подання заяви в електронній формі через Портал Дія, у тому числі мобільний додаток Порталу Дія, складення та/або подання будь-яких інших заяв, документів чи відомостей для отримання довідки не вимагається. Внутрішньо переміщена особа, яка подала заяву в електронній формі через Портал Дія, зокрема мобільний додаток Порталу Дія, після включення відомостей про неї до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб може звернутися до уповноваженого органу або уповноваженої особи територіальної громади/центру надання адміністративних послуг за місцем перебування на обліку для отримання довідки у паперовій формі.

Послуга з оформлення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи надається безкоштовно, строк надання послуги – 1 робочий день.

4. Які документи необхідно подати для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи необхідно подати до уповноважених органів нижче зазначений перелік документів:

1) Заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

2) Документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

3) Документ, що посвідчує особу законного представника або документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена (у разі подання заяви законним представником).

4) Документи, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (подається лише у разі, якщо у поданих документах відсутня відмітка про реєстрацію проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення).

5) Документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником (подається родичем при взятті на облік малолітньої дитини).

6) Документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, у якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні (за необхідності).

Внутрішньо переміщена особа, яка подала заяву в електронній формі через Портал Дія, зокрема мобільний додаток Порталу Дія, після включення відомостей про неї до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб може звернутися до уповноваженого органу або уповноваженої особи територіальної громади/центру надання адміністративних послуг за місцем перебування на обліку для отримання довідки у паперовій формі.

5. Що слід робити внутрішньо переміщеній особі у разі зміни фактичного місця проживання/перебування 

У разі зміни фактичного місця проживання/перебування. внутрішньо переміщена особа має право подати до уповноваженого органу повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування або про добровільне повернення до покинутого постійного місця проживання через Портал Дія.

Уповноважений орган за новим фактичним місцем проживання/перебування заявника розглядає отримане повідомлення та протягом одного робочого дня вносить відповідні зміни до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Інформація про зміну фактичного місця проживання/перебування відображається з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та передається через інформаційні системи Мінсоцполітики до Порталу Дія.

У випадку зміни фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщені особи можуть отримати довідку із зазначенням нового фактичного місця проживання/перебування.

Перелік корисних нормативно-правових актів, які регулюють правовий статус та соціальних захист ВПО:

  • Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р. № 1706-VII.
  • Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. №509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”.
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2022 р. №445 «Про реалізацію спільного з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців проекту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб».
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2022 р. №446 «Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб».
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану».

Роз’яснення підготував юрист та волонтер Андрій Бурий, спеціально для upravbud.info  

Схожі статті