Як взяти будинок в управління

Як стати управителем багатоквартирного будинку: покрокова інструкція

Для усіх компаній, які розвивають свій бізнес у сфері управління багатоквартирними будинками, існують два варіанти роботи. Перший – співпрацювати з ОСББ, та другий – бути залученою співвласниками будинку. Між такими варіантами існують суттєві відмінності, про які йтиметься далі в цій статті. 

Якщо компанія-управитель приймає для себе рішення співпрацювати з ОСББ, то вона стає підрядником цього об’єднання. ОСББ замовлятиме у неї певні послуги, обсяг та перелік яких буде зафіксовано в договорі про надання послуг, який укладається між нею та об’єднанням. 

За умовами такого договору, протягом певного строку компанія надаватиме замовлені послуги. Після цього потрібно буде сформувати акт наданих послуги, який має бути підписано між нею та об’єднанням. Саме цей акт буде підставою для здійснення розрахунків. Тож за таким варіантом така компанія не бере будинок в управління і не стає його управителем. Вона є підрядником, незалежним суб’єктом господарювання, який надає послуги на замовлення ОСББ. Кошти на оплату своїх послуг компанія отримуватиме від об’єднання, тож роботою зі співвласниками-боржниками буде займатися правління ОСББ, а підрядник не матиме до цього відношення.

Якщо ж говорити про повноцінне управління будинком у якості управителя, то в такому випадку компанія-управитель матиме прямі відносини зі співвласниками будинку. Їм вона й буде зобов’язана надавати послугу з управління будинком. 

До цієї послуги входять одразу три складові: утримання будинку, його поточний ремонт та закупівля електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна будинку. Оскільки відносини між управителем та співвласниками є прямими, то роботою зі співвласниками-боржниками має займатися саме управитель. Крім того, управитель має надавати співвласникам копію договору з ним, звітувати перед ними та забезпечувати виконання інших обов’язків, передбачених нормами чинного законодавства України та договору, укладеного між управителем та співвласниками. 

Набуття статусу управителя неможливе без участі співвласників багатоквартирного будинку. 

Коли ви (як ФОП або представники компанії – ТОВ) визначилися, що хочете надавати послуги саме як управитель, то, передовсім, маєте зайнятися пошуком потенційних клієнтів. Для цього ви можете використати різні варіанти: розмістити зовнішню рекламу на дошках оголошень, рекламу у ліфтах багатоквартирних будинків, контекстну рекламу у мережі Інтернет або соціальних мережах тощо. 

Коли ви отримали запрошення від співвласників та вирішили погодитися на нього, співвласники мають провести збори та прийняти рішення про залучення вас як управителя їхнього будинку. Для прийняття такого рішення, в першу чергу, створюється ініціативна група, яка має скликати збори співвласників. Ви також зможете виступати ініціатором зборів співвласників, але тільки після того, коли з вами вже буде укладено договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком. 

Співвласники мають бути повідомлені про дату, час, місце, проект порядку денного та ініціаторів зборів щонайменше за 10 календарних днів до дати їх проведення.

До моменту проведення зборів дуже важливо провести хоча б одну зустріч, де ви зможете презентувати співвласникам свою компанію, розказати про себе та відповісти на їх питання. Якщо ви не будете проводити таку зустріч, вам доведеться проводити презентацію своєї компанії під час зборів, що може зробити збори значно довшими. 

Авжеж навіть якщо ви проведете таку попередню зустріч, вам все одно доведеться розповідати про себе під час зборів. Однак така презентація буде значно коротшою, оскільки ви вже знатимете, які питання турбують співвласників та будете мати на них відповіді.

Коли співвласники прийняли рішення на відповідних зборах, а також провели письмове опитування співвласників, що не були присутні під час зборів, необхідно провести підрахунок голосів. Для прийняття рішень щодо усіх питань, що стосуються залучення управителя, затвердження умов договору з ним та ціни його послуг, обрання особи, уповноваженої на підписання договору з ним, необхідно набрати понад 50% голосів. 

У разі, якщо така кількість голосів набрана, співвласники мають оформити рішення у протоколі зборів співвласників. Після цього варто повідомити про прийняті рішення усіх інших співвласників будинку та подати протокол зборів співвласників до органу місцевого самоврядування – на зберігання та розміщення резулятивної частини прийнятого рішення на його офіційному веб-сайті.

В свою чергу, після того, як з вами, як з управителем буде підписано договір, ви протягом місяця з моменту підписання договору маєте надати його копію, завірену вашим підпис та печаткою, кожному співвласникові будинку особисто під розписку або рекомендованим листом. 

Після укладення договору з усіма додатками, ви можете приступати до роботи та надавати послугу з управління таким будинком. Пам’ятайте, що договором встановлені ваші права та обов’язки, зокрема щодо щорічного звітування перед співвласниками та погодження з ними кошторису на наступний рік. Виконання умов договору та належне утримання будинку дозволить вам задовольняти потреби співвласників та надалі залишатися управителем їхнього багатоквартирного будинку. 

 

Марія Осипчук, юристка з питань управління житлом

Схожі статті