Юридичні питання

Забезпечення діяльності ОСББ у разі мобілізації голови правління

Із початком повномасштабного військового вторгнення росії в Україну, держава проводить загальну мобілізацію громадян України. Це дозволяє оперативно здійснювати поповнення чисельності Збройних сил.

Правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні визначені Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року, № 3543-XII. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Під загальну мобілізацію підпадають усі громадяни України, чоловіки та жінки, які здатні виконувати свій військовий обов’язок та боронити державу,  тож голови правлінь ОСББ не стали тут винятком. 

Тому в деяких ОСББ виникає ситуація, коли голів правлінь ОСББ мобілізують. Це породжує питання у співвласників багатоквартирних будинків щодо того, яким чином об’єднанню продовжувати свою поточну діяльність та як надалі виконувати свої статутні завдання.

Говорячи про здійснення поточної діяльності ОСББ слід пригадати, що правові засади функціонування ОСББ визначені Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001р. № 2866-III. Статтею 10 даного Закону визначено, що органами управління об’єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об’єднання. Загальні збори є вищим органом управління ОСББ, правління є виконавчим органом і підзвітне загальним зборам, ревізійна комісія (ревізор), орган який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання. 

Згідно ч. 17, ст. 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001р. № 2866-III, правління як виконавчий орган об’єднання має право приймати рішення з питань поточної діяльності ОСББ у межах, визначених статутом ОСББ.

Відповідно до п. 16 розділу ІІІ Типового статуту ОСББ (Затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 27.08.2003  №  141, у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 23.09.2015  № 238), правління зі свого складу обирає голову правління та його заступника. У разі відсутності голови правління його обов’язки виконує заступник.

Отже, якщо у будинку виникла ситуація коли голову правління ОСББ мобілізували до лав Збройних сил України, то це зовсім не означає, що об’єднання повинно призупиняти свою діяльність. Навпаки, правлінню ОСББ як виконавчому органу й надалі слід продовжувати свою роботу та шукати оптимальний спосіб яким чином на період воєнного стану ефективно забезпечити безперебійну діяльність ОСББ.

Важливим аспектом для ОСББ у таких ситуаціях є наявність необхідної кількості членів правління об’єднання для прийняття рішень, пов’язаних із забезпеченням поточної діяльності ОСББ.

Співвласникам будинку та правлінню ОСББ слід звернути увагу на положення діючого статуту об’єднання. Зокрема, якщо положення Статуту ОСББ відповідають положенням Типового Статуту ОСББ, правління може обрати  зі свого складу заступника голови правління, який буде виконувати всі обов’язки голови правління ОСББ на період його мобілізації.

У випадку, коли статут ОСББ передбачає необхідність обрання голови правління (його заступника) загальними зборами, правлінню ОСББ слід оцінити реальну можливість скликання та проведення загальних зборів. Якщо ж виникають практичні труднощі дотримання процедури та прийняття відповідного рішення, тоді правління ОСББ, як виконавчий орган, має повноваження своїм рішення доручити виконання функцій щодо представництва інтересів ОСББ будь-якій особі.

Таку особу правління своїм рішенням може наділити усіма  необхідними повноваженнями, у тому числі правом підпису фінансових документів. 

Для тих ОСББ, які планують прийняти рішення про обрання нового голови правління ОСББ та звільнити попереднього (мобілізованого) голову правління ОСББ, слід звернути увагу на той факт, що у період воєнного стану існують певні особливості у трудовому законодавстві, які обмежують право звільнення мобілізованих осіб, які  перебувають у трудових відносинах з ОСББ. 

Це пов’язано із тим, що працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 року, № 2232-XII, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року,  № 3543-XII, державою надаються певні гарантії та пільги. 

Також, згідно ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України, мобілізованому працівнику гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності, у яких вони працювали на час призову. 

Іншими словами на період мобілізації за головою правління ОСББ зберігається місце роботи та середній заробіток.  При цьому вищевказані гарантії, за сферою дії поширюються на всіх без винятку працівників. Чинне законодавство не передбачає можливості розірвання трудових відносин з працівником, призваним на військову службу, за жодних обставин. Фактично голову правління ОСББ як працівника можна звільнити тільки після закінчення проходження військової служби та демобілізації.

Андрій Бурий, юрист, волонтер 

Схожі статті