Юридичні питання

Скільки треба набрати відсотків голосів співвласників квартир для судової справи по відчуження прибудинкової земельної ділянки?

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, серед іншого, створюється для забезпечення і захисту прав співвласників багатоквартирного будинку (стаття 4 закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”).

Відповідно до статті 16 даного Закону, Об’єднання має право захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності. У

сі свої, визначені законом, права, об’єднання реалізує через свої органи управління – загальні збори, правління та ревізійну комісію.

Закон також визначає виключну компетенцію загальних зборів, як органу управління ОСББ.

Так, відповідно до закону, прийняття рішення щодо звернення до суду не віднесено до виключної компетенції загальних зборів. Таким чином, для звернення до суду достатньо прийняти рішення більшістю голосів протягом засідання правління ОСББ.

Схожі статті