Управління персоналом

Який персонал необхідний при організації управління будинком та яким чином його можна залучати?

Утримання багатоквартирного будинку – це багатоаспектна діяльність, яка потребує залучення великої кількості персоналу та підрядних організацій. З огляду на складність такої роботи, напевно, в кожного управителя чи голови правління ОСББ виникало питання: яким чином організувати свою діяльність так, щоб вона була ефективною та беззбитковою?

Давайте розберемося, який персонал необхідний при організації управління будинком та яким чином його можна залучати. Тут існує 2 варіанти.

Варіант 1: наймати працівників у штат юридичної особи

Як ОСББ, так і управляюча компанія для організації утримання багатоквартирного будинку можуть найняти персонал, який буде виконувати усі необхідні роботи.

Такий персонал потрібно оформлювати у статусі офіційних працівників юридичної особи. А отже, така юридична особа виступить їх роботодавцем. Як роботодавець, вона буде зобов’язана забезпечити їх робочим місцем та усім необхідним для виконання роботи. Крім того, саме вона виступить податковим агентом та буде зобов’язана утримувати податки із заробітної плати такої найнятої особи.

Які податки необхідно сплачувати у випадку трудових відносин з фізичними особами? В першу чергу, кожен роботодавець має сплачувати за фізичну особу-працівника єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від її заробітної плати. Крім того, з усієї суми її заробітної плати роботодавець має утримувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

У разі прийняття фізичної особи у штат необхідно видати наказ про її прийняття на певну посаду, включити її до штатного розпису та укласти з нею трудовий договір. Крім того, не пізніше ніж за один день до моменту, коли вона приступить до виконання своїх посадових обов’язків, необхідно повідомити територіальний орган державної фіскальної служби про початок трудових відносин з такою фізичною особою.

Роботодавець фізичної особи зобов’язаний забезпечувати їй безпечні умови праці, все необхідне для виконання роботи, робоче місце тощо.

Відносини з фізичними особами-працівниками орієнтовані на процес виконнання роботи. Трудовий договір має бути безстроковим, окрім випадків, якщо фізична особа залучається для виконання сезонних робіт, або ж на час відсутності постійного працівника.

Якщо ж ОСББ або управляюча компанія хочуть залучити виконавця для надання конкретної послуги для досягнення певного результату, варто розглянути наступний варіант співпраці та залучити підрядників.

Варіант 2: залучати підрядників 

Для виконання конкретних робіт не обов’язково наймати персонал собі у штат, можна прийняти рішення про залучення підрядників – інших юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які будуть виконувати конкретні роботи та отримуватимуть за це відповідну оплату.

Відносини з підрядниками оформляються договором про надання послуг у простій письмовій формі, а приймання-передача робіт за таким договором здійснюються за актом приймання-передачі.

Підрядником може виступати як фізична особа-підприємець, так і інша юридична особа. Незалежно від організаційно-правової форми підрядника, він самостійно здійснює оподаткування своєї діяльності, а отже ані ОСББ, ані управляюча компанія, які його залучали, не виступають стосовно нього податковим агентом.

Варто зауважити, що за відносинами з підрядниками не можна ховати фактичні трудові відносини. Якщо ви залучаєте фізичну особу для виконання певної постійної роботи, вона має бути штатним працівником, а відносини з нею мають будуватися на основі трудового договору.

Окремим варіантом співпраці з фізичною особою є співпраця на підставі договору цивільно-правового характеру. Це варіант договірних відносин з фізичною особою, який дозволяє не включати її в штат та не укладати з нею трудовий договір, але такий варіант є можливим тільки в тому випадку, якщо фізична особа дійсно залучається для виконання конкретної роботи.

Наприклад, якщо нам потрібні послуги сантехніка, щоб відремонтувати мережі в нашому будинку ми можемо не включати його у штат нашої юридичної особи, оскільки це певні одноразові роботи, а укласти з ним договір цивільно-правового характеру. В той же час, за таким договором юридична особа, що залучила фізичну особу за договором цивільно-правового характеру, стає податковим агентом стосовно такої фізичної особи. Але, на відміну від відносин з працівником, де єдиний соціальний внесок за працівника сплачує роботодавець, ми зобов’язані вирахувати з оплати за договором цивільно-правового характеру усі податки, а саме – 22% ЄСВ, 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Тож для фізичної особи такий варіант є доволі невигідним у зв’язку з оподаткуванням.

Таким чином, для утримання багатоквартирного будинку як управляюча компанія, так і ОСББ може наймати персонал у свій штат, залучати фізичних осіб за договором цивільно-правового характеру, або співпрацювати з підрядниками. Який варіант обрати – залежить від обраного варіанту роботи юридичної особи, але законодавство дозволяє поєднувати ці варіанти та будувати свою діяльність в максимально ефективній формі.

Схожі статті