Управління житлом Фінансові питання

Облік доходів та витрат багатоквартирного будинку: роль управителя

Управитель багатоквартирного будинку веде облік доходів та витрат окремо за кожним будинком, що перебуває в його управлінні, і забезпечує співвласникам доступ до такої інформації в порядку, визначеному договором управління. 

На підставі рішення співвласників багатоквартирного будинку та включення відповідних умов до договору управління управитель може: 

  • здійснювати накопичення коштів, які спрямовуються на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку; 
  • надавати в оренду спільне майно багатоквартирного будинку та встановлювати сервітути щодо спільного майна багатоквартирного будинку. 

Управитель для виконання такого рішення співвласників та відповідних умов договору управління відкриває окремий банківський рахунок для приймання відповідних платежів (внесків) співвласників і зарахування доходів від оренди та встановлення сервітутів щодо спільного майна. 

Слід сказати, що кошти такого рахунку є власністю співвласників багатоквартирного будинку й використовуються виключно за цільовим призначенням. Кошти, що надходять від використання спільного майна багатоквартирного будинку та встановлення сервітутів (орендна плата, плата за сервітут), спрямовуються на капітальний ремонт (заміну) спільного майна багатоквартирного будинку, якщо інше не встановлено договором управління або рішенням співвласників багатоквартирного будинку чи ОСББ. 

У разі припинення дії договору управління управитель не пізніше дня, наступного за днем припинення його дії, повертає співвласникам залишок коштів, що обліковуються на день припинення договору на банківському рахунку для приймання відповідних платежів, у такому порядку: 

  • залишки коштів, що утворилися за рахунок доходів від використання спільного майна будинку, повертаються пропорційно до частки співвласника багатоквартирного будинку, якщо інше не передбачено договором управління або рішенням співвласників; 
  • залишки коштів, що утворилися за рахунок внесків на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічне переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку, повертаються кожному із співвласників, які робили відповідні внески.
Схожі статті