Історії успіху Навчання Управління житлом

“Ганна Прокiпець: “Шлях вiд голови правлiння ОСББ до управителя-бiзнесмена – коротший, нiж це може здатися”

Нещодавно в традиційному для нас форматі стрім-інтерв’ю Управбуд поспілкувався з Ганною Прокіпець, яка стала головою правління ОСББ в 2011 році, перебуваючи у відпустці з догляду за дитиною, а зараз вже надає послуги з утримання 22 будинкам з ОСББ в м. Дніпро. Під її керівництвом ОСББ систематично беруть участь у конкурсах у сфері енергозбереження. 

Ми підготували два матеріали на основі цього стріму. Перед вами – перший матерiал, у якому Ганна розповідає про мотивацiю та досвід створення ОСББ та управительського бiзнесу та про переваги спiвпрацi ОСББ та управителя. 

Традицiйно подаємо запис у формі інтерв’ю без запитань, заснованого на спічі Ганни Прокiпець, і саме тому – від першої особи. Також рекомендуємо переглянути самі відео на сторінці Управбуд та інші статті:

“Я обирала помiчникiв у команду, шукаючи однодумцiв, якi цiнують ОСББ”, – Ганна Прокiпець 

Василь Лiман: “Влада на мiсцях повинна “вiдпустити” процеси реформи управлiння будинками”

“Аудит безпеки та доступності будинку – найпростіший спосіб радикально вирішити його важливі проблеми”, – Ярослава Сорокопуд

 

Про “Бiзнес-школу Управбуд-онлайн”

Останнiм часом збiльшилася кiлькiсть корисних навчальних онлайн-курсiв для управителiв. Одим з них стала “Бiзнес-школа Управбуд-онлайн”. Те, що голiв правлiнь ОСББ та управителiв нової формацiї потрiбно готувати до виходу, по сутi, на ринок – про це в середовищi говорили ще дуже давно. Перше “пiдвищення квалiфiкацiї” такого типу особисто я отримала ще в 2014 роцi у Львовi вiд Володимира Бригiлевича. Тодi це був курс саме для ОСББ – метою була потреба дати знання, щоб голови правлiнь не наробили помилок на початковому етапi пiсля створення ОСББ. Там були питання щодо бухгалтерiї, щодо комунiкацiй зi спiввласниками тощо. 

Але “Бiзнес-школа Управбуд-онлайн” – це вже iнший рiвень. Це цiльний курс, який наче складається з пазликiв знань, важливих для управителiв. Пiсля кожного заняття виникало вiдчуття: “Тут я iнтуїтивно знайшла правильне рiшення, тут – почала налаштовувати процес, але не доробила. Тут – неправильно робила, тож варто преробляти. А про це – взагалi не задумувалась”. Тобто все це була серiя серйозних поштовхiв до справжнього дiєвого аналiзу своєї роботи як керiвника. 

Кожне заняття на цих курсах можна було розкладати на цитати, над якими думати в подальшому. Починаючи з першого уроку, коли були поставлені питання – “Для кого ви працюєте?” та “Для кого ви працюєте?” – дуже простi, але насправдi важливо. Адже справдi, багато голiв правлiнь та управителiв так легко не зможуть дати вiдповiдь – для кого ж вони працюють? Що є в будинку той мешканець, для якого вся робота й робиться. Але чомусь той мешканець не оцiнює тих зусиль, тої роботи.

Тому й голови правлiнь та управителi, особливо якщо вони беруть близько до серця таку “невдячнiсть”, часто й жалiються на те, що нiбито спiввласники не помiчають їхньої роботи. А що вони самi для цього роблять? Зазвичай нiчого. Тут важливе питання людської психологiї, тому ми самi на курсах проходили такi уроки, в яких було докладно розказано – як управитель має подавати iнформацiю для спiввласникiв, як вона має доноситися мешканцям. 

Припуситмо, йдуть роботи по замiнi свiтла в будинку. Хороший привiд пишатися – люди платитимуть менше, адже ЛЕД-освiтлення значно дешевше. Але хто про це зазвичай дiзнається й чому? Бо виключають електроенергiю, а знають про це – пенсiонери та мами в декретi. Та ще й жалiються на вiдключення. Хоча насправдi подати це все можна було би з великою вигодою для управителя. 

Про важливicть iнформацiйної роботи з ОСББ 

Ще один серйозний iнсайт, отриманий пiд час цих курсiв – це погляд на термомодернiзацiю багатоквартирного будинку. Фонд енергоефективностi добре розклав цей процес у технiчному сенсi. Яку заявку за якою як саме готувати, коли треба енергоаудит, як проводити верифiкацiю й таке інше. Але практично вiд Фонду немає чи не найважливiшої складової такого iнформування для ОСББ – як “продати” мешканцям цей проєкт. Як зацiкавити їх у термомодернiзацiї. 

Тобто ми знову повертаємося до правил та каналів інформування мешканцiв, цьому справдi варто приділити серйозні зусилля. Адже одним правильним оформленням технiчної документацiї справи не зробиш. 

Про унiкальну цiннiсть роботи управителя

Дуже корисним питанням, що розглядалося в рамках курсу  “Бiзнес-школа Управбуд-онлайн” є започаткування нових бiзнесiв у рамках вже iснуючих напрямкiв роботи. В деяких людей iнформацiя про те, що в рамках iснуючого напрямку роботи можна започаткувати бiзнес викликали певну не надто позитивну реакцiю. Аналiзуючи свої вiдчуття щодо цього, я дiйшла висновку, що насправдi всi люди, якi вже почали заматися питаннями управлiння будинками, вже працюють у цiй сферi, хоч i на позицiї голови правлiння – вони вже так чи iнакше займаються бiзнесом, по факту – вирiшують питання та запускають процеси, притаманні саме для бiзнесу. З ким скооперуватися, щоб платити менше двiрнику та сантехнiку, де замовити дешевше матерiали, на яку програму податися в мiстi щоб отримати спiвфiнансування.

Якщо вони це розумiють, що надають певнi послуги мешканцям та зададуться питанням – якi ще послуги вони зможуть надати, щоб мешканцям було ще бiльш комфортно та приємно жити в будинку – вони вже зайдуть на територiю розширення бiзнесу. Задоволенi мешканцi та фiнансово зацiкавлений управитель – ось iдеальна ситуацiя в будинку для всiх сторiн. 

Тому чимало уваги пiд час навчання й було придiлено моменту формування цiнностi. Розумiння в управителiв, що вони створюють для клiєнтiв унiкальну цiннiсть, за яку мають вiдповiдно й платити. Й розвиток цiєї цiннiсної пропозицiї, який потрiбен для розвитку справи, якою ти займаєшся, саме як бiзнесу. 

Про цiннiсть добре структурованого курсу для навчання управителiв 

Багато часу в ходi начання для управителiв було придiлено людським та фінансовим ресурсам. Як це все впорядкувати, як пiдходити до цього з розумом, як розвивати в подальшому. 

Важливiсть курсiв для управителiв полягає ще у правильному сортуваннi та упорядкуваннi iнформацiї. Адже погодьтеся, подiбних знань доволi багато доступно в мережi, у виглядi онлайн-урокiв абощо. Але важливо якраз розумiти, як все поєднуться мiж собою, як все це пов’язано саме з професiєю управителя. 

Про цiннiсть процесного пiдходу в роботi управителiв 

Я певна, що всю цю інформацію, отриману з бізнес-школи для управителів, я переварюватиму ще цiлий рiк. Адже далеко не одразу все впорядковується в розумiннi. От наприклад поняття “процесiв” – якщо почати його застосовувати у своїй практицi – воно безцінне.

Приміром, управителька наймає прибиральницю й каже “Йди працюй, роби так, щоб було чисто.” Але розуміння чистоти в управительки та прибиральницi – різні. А от коли ти прописуєш процес – тодi це об’єктивується та працює чудово. Бо одна справа, якщо ти просто кажеш “iди витри поштову скриньку” – звiсно людина може витерти її лише з фасадної частини, це не збiгатиметься з очiкуваннями та може викликати конфлiкт. Але коли ти конкретно пояснюєш процес – “Витри її згори, знизу, з бокiв та фасаду” – це не залишає iнших варiантiв, анiж зробити саме так, як пояснили. 

Таким чином можна розписати всi процеси. Незалежно де – в ОСББ чи в управляючiй компанії. Коли в тебе розписані процеси – ти економиш нерви й собi, й працiвнику. Процеси – гнучкi, це відкрита до змін система. Вона постійно поліпшується. Й уже допомагає менi на практиці. 

Про фах проєктного менеджера 

Важливий напрямок професiйного зростання для голови правління ОСББ виник нещодавно – це фах проєктного менеджера. Насправдi здобувати його може й управитель багатоквартирного будинку. Проєктнi менеджери займаються супроводом енергомодернiзацiї будинкiв, по сутi, пiд ключ – звiсно, рiшення ОСББ тут ключовi, але проєктнi менеджери мають i переконати спiввласникiв у потребi енергоефективних заходiв, i пояснити вигоду, й контролювати якiсть робiт. Тобто це така багатовекторна робота, багатогранна.

Голова правлiння ОСББ не може бути проєктним менеджером у своєму будинку, однак може надавати послуги в iних будинках. Тобто головам правлiння, якi вiдчувають, що переросли свою повсякденну дiяльнiсть в одному ОСББ, однозначно варто придивитися до цiєї професiї. Тим паче, що зараз триває безкоштовне навчання – докладнiше про нього можна дiзнатися на сайтi Фонду енергоефективностi. 

Про аутсорсинг як можливий вектор розвитку роботи управителя

Черговою важливою темою, добре розкритою у “Бiзнес-школi Управбуд-онлайн”, була тема аутсорсингу та аутстаффiнгу. Якщо ви бачите, що ваш бухгалтер має достатньо вiльного часу на розширення дiяльностi – запропонуйте його послуги сусiдньому будинку. Ви вже навели лад у своєму будинку настiльки, що ваш сантехнiк по факту задiяний лише на пару годин? Запропонуйте його послуги iншим будинкам. Зрештою, ви вже маєте команду, що може пропонувати комплекснi послуги. Вже як повноцiнний управитель з командою. Такому головi правлiння ОСББ варто тiльки оформитися як пiдприємцю – й заробляти грошi, давши можливiсть заробляти й своїй командi. Взаємовигiдна спiвпраця. 

Знаючи, що в школi Управбуда було чимало голiв правлiнь ОСББ, я певна, що чимало з них розвиватимуться й далi. Адже шлях вiд голови правлiння ОСББ до управителя-бiзнесмена – значно коротший, нiж це комусь може здатися. 

Про те, як бути в курсi новин у середовищi управителiв 

Для того, щоб завжди бути в курсi всіх безкоштовних навчальних програм у сферi управлiння будинками раджу бути активною в соцiальних мережах – Facebook, Telegram тощо, пiдписуватися на всi профiльнi сторiнки, присвяченi темi управлiння будинками. 

У нас в Днiпрi є Асоцiацiя ОСББ “Наш дiм” – i ще до карантину до нас регулярно приїздили лектори, раз на мiсяць, але карантин, на жаль, це перервав. Однак ми продовжили навчання в онлайн-форматi. А ще не варто недооцiнювати “сарафанного радiо” у спiльнотi. 

Про цiннiсть навчання для управителiв 

Управителю практично неможливо працювати без постійного навчання, навiть якщо воно буде в формi самоосвiти. Хоча кiлькiсть та якiсть безкоштовних занять зараз також на високому рiвнi завдяки мiжнародним органiзацiям. Але крiм того варто пiдписуватися на професiйнi сторiнки в соцiальних мережах, спiлкуватися з професiйним середовищем. Варто видiляти на це певний час регулярно. Бо без цього знання ми втрачаємо новi можливостi. Навiть про Фонд енергоефективностi, напевне, не всi ОСББ ще знають – i тут питання багато в чому до активностi та iнiцiативностi їхнiх голiв правлiння. 

 

Схожі статті