Юридичні питання

Мінрегіон опублікував роз’яснення щодо послуги з управління багатоквартирним будинком

Споживачів цікавить питання, від чого пов’язана вартість тієї чи іншої комунальної послуги і хто формує тарифи на них. Про послугу з управління багатоквартирним будинком – у короткому роз’яснені Мінрегіону. Нижче публікуємо його повністю.  

Послуга з управління багатоквартирним будинком полягає у забезпеченні управителем належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб мешканців будинку. Послуга включає:

– утримання спільного майна будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем, утримання ліфтів тощо;

– купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна будинку;

– поточний ремонт спільного майна будинку.

Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» визначено, що управління багатоквартирним будинком здійснюють його співвласники. За їх рішенням усі функції (або частина) з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі функції – об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку). Якщо у багатоквартирному будинку створено ОСББ, то проведення зборів співвласників та прийняття відповідних рішень здійснюється згідно закону.

Наймачі, орендарі та інші користувачі квартир та нежитлових приміщень будинку можуть брати участь в управлінні будинком виключно за дорученням власників таких квартир та приміщень.

 Про послугу

Правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типовий договір, затверджені постановою Кабінетом Міністрів України, визначають порядок надання послуги з управління будинком.

Управління багатоквартирним будинком здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, що укладається згідно з типовим договором. Управитель веде окремий облік доходів і витрат (облікову карту) щодо будинку, який перебуває в його управлінні, та забезпечує його співвласникам вільний доступ до цієї інформації щодо їхнього будинку в передбаченому договором порядку.

Управитель зобов’язаний відкрити для приймання платежів та проведення розрахунків за кожним багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, окремий банківський рахунок та забезпечити співвласникам вільний доступ до інформації про рух коштів на відповідному рахунку, якщо:

– за дорученням співвласників здійснює накопичення коштів на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у будинку, надає в оренду, встановлює сервітут щодо спільного майна багатоквартирного будинку;

– якщо уклав договори з виконавцями комунальних послуг від імені та за рахунок співвласників.

Кошти такого рахунка є власністю співвласників будинку та використовуються виключно за цільовим призначенням.

Управитель зобов’язаний самостійно пройти професійну атестацію або мати у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».

Порядок здійснення професійної атестації управителів за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» та перелік критеріїв, яким повинні відповідати підприємства, установи, організації, що здійснюють таку професійну атестацію, розроблені Мінрегіоном та затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року № 1010.

Доходи від використання спільного майна будинку та встановлення сервітутів спрямовуються на капітальний ремонт (заміну) спільного майна будинку, якщо інше не встановлено договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком або рішенням співвласників чи об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Тариф на послугу

Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за домовленістю сторін, крім випадку обрання управителя органом місцевого самоврядування.

У разі визначення управителя органом місцевого самоврядування на конкурсній основі, ціна послуг визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.

Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється договором про надання послуг з управління будинком з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не визначено договором про надання послуг з управління будинком, та включає:

1) витрати на утримання будинку та прибудинкової території і поточний ремонт спільного майна будинку відповідно до кошторису витрат на утримання будинку та прибудинкової території;

2) винагороду управителю, яка визначається за згодою сторін.

Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території є невід’ємною частиною договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

   Відповідальність управителя будинку

У разі неналежного виконання або невиконання вимог управителем договору, співвласники або ОСББ можуть достроково розірвати з ним договір.

Залишок коштів, що обліковуються на день припинення договору на відкритих управителем банківських рахунках, повертається кожному із співвласників, які вносили відповідну плату, якщо інше не передбачено договором або рішенням співвласників. У частині залишків коштів, що утворилися за рахунок доходів від використання спільного майна багатоквартирного будинку, кошти повертаються пропорційно до частки співвласника багатоквартирного будинку.

 Перевірка якості надання послуги

     Проведення перевірки якості надання послуг з управління багатоквартирним будинком затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1145.

Згідно постанови, під час проведення перевірки якості надання послуг, управитель будинку враховує:

1) рівень забезпечення виконання передбачених у договорі про управління робіт з утримання та поточного ремонту спільного майна будинку, утримання ліфтів, визначених договором управління будинком;

2) стан дотримання періодичності виконання робіт, визначених договором управління будинком;

3) стан дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо якості послуг з управління багатоквартирним будинком.

У разі не надання або надання послуги неналежної якості, споживач має право викликати управителя для перевірки якості наданих послуг.

Отже, вартість послуг, а також якісне управління багатоквартирним будинком і прибудинковими територіями напряму залежить від вибору оптимальної форми управління.

Схожі статті