Управління як бізнес

Які повноваження ревізійної комісії ОСББ? Як вона може впливати на правління?

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління. Іншими словами, саме вона контролює куди і як використовуються гроші ОСББ.

Для виконання своїх функцій вона може вимагати від правління первинні бухгалтерські документи, договори з підрядниками, акти виконаних робіт тощо.

За результатами перевірки вона може зробити висновок чи правильно використовуються кошти. У випадку наявності сумнівів у правомірності використання грошей вона може повідомити співвласників про необхідність скликання загальних зборів для переобрання правління.

До речі, для здійснення цих функцій не обов’язково створювати цілу комісію. Ці функції може виконувати одна людина – ревізор або залучений аудитор.

Схожі статті