Управління як бізнес Юридичні питання

Що має перевірити реєстратор при зміні голови правління ОСББ?

При подачі документів для реєстрації нового голови правління реєстратор має перевірити чи було дотримано процедуру обрання голови правління, яка передбачена статутом ОСББ.

За загальним правилом голова правління обирається з числа членів правління.

Таким чином, реєстратор має:

  • ознайомитися зі статутом ОСББ,
  • перевірити якою є процедура обрання голови правління в конкретному об’єднанні,
  • пересвідчитися, що при обранні голови правління було дотримано цю процедуру, що підтверджується відповідними документами (протоколом засідання правління/загальних зборів).
Схожі статті