Новини

Мінрегіон опублікував офіційне роз’яснення щодо використання безоплатної правової допомоги у сфері ЖКП

Забезпечення споживачів якісними житлово-комунальними послугами (далі – ЖКП) відповідно до встановлених стандартів і правил є одним з пріоритетів державної політики у сфері ЖКП. Про те, що робити споживачу в разі порушення умов договору виконавцем комунальної послуги або управителем та як отримати безоплатну правову допомогу у сфері ЖКП, читайте у роз’ясненні Мінрегіону.

Послугами ЖКП є всі послуги, які забезпечують належні умови проживання: послуга з управління багатоквартирним будинком, послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Споживач має право одержувати своєчасно та належної якості послуги ЖКП згідно із законодавством і умовами укладених договорів. Також споживач зобов’язаний оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства на підставі статті 7 Закону «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон).

Водночас виконавець комунальної послуги зобов’язаний забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договорів про їх надання, а управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний  забезпечувати належне утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території відповідно до договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком на підставі статті 8 Закону.

Що робити споживачу при порушенні умов договору виконавцем послуг?

  1. Якщо виконавець відповідної послуги порушив умови договору, споживач має право викликати виконавця для перевірки якості наданої послуги, а також складання та підписання акта-претензії на підставі статті 27 Закону.

Виконавець відповідної послуги або його представник зобов’язаний з’явитися на виклик споживача у строк визначений договором, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення споживача. Тому для того, щоб розуміти як діяти у випадку порушення прав споживача комунальних послуг, необхідно детально ознайомитися з умовами договору.

Складений акт-претензія повинен містити інформацію про те, у чому полягало ненадання/надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком, дату її ненадання, а також іншу інформацію, що характеризує надання послуги неналежної якості.

Порядок перевірки якості надання комунальних послуг та якості послуги з управління багатоквартирним будинком встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1145. Відповідно до цієї постанови,  якщо виконавець комунальної послуги чи його представник не прибув в установлений договором строк, чи необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо він підписаний споживачем та не менш як двома іншими споживачами відповідної послуги, які проживають у сусідніх будівлях (у приміщеннях – у разі, коли послуга надається у багатоквартирному будинку). Акт-претензія надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю багатоквартирного будинку рекомендованим листом.

Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання акту-претензії виконавець вирішує питання про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або видає споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензія споживача вважається визнаною виконавцем послуги.

  1. Якщо виконавець відповідної послуги відмовив у задоволенні претензії, то споживач має право звернутися до судуза захистом своїх прав. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу на підставі частини першої статті 17 Цивільного кодексу України. Відповідно до статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» позивачі у справах про захист своїх прав як споживачів звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях. Конституція України гарантує безоплатну правову допомогу, яка повністю або частково надається за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, які не заборонені законодавством.

Як і де отримати безоплатну правову при порушенні прав споживачів житлово-комунальних послуг?

Для надання правової допомоги, роз’яснень та консультацій в Україні цілодобово працює єдиний безкоштовний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.

Отримати  безоплатну правову допомогу  можуть громадяни України та іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці,  чи особи, які потребують  додаткового захисту, які перебувають під юрисдикцією України. Також громадяни мають можливість особисто звернутись до місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги або бюро правової допомоги.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону захист прав споживачів послуг ЖКП здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду за дотриманням законодавства про захист прав споживачів – Держава служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Тобто, споживач житлово-комунальної послуги має право звернутися до відповідного органу державної влади у порядку визначеному Законом України «Про звернення громадян» з метою захисту свого порушеного права. Причому статтею 21 Закону України «Про звернення громадян» встановлено, що органи державної влади, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

Схожі статті