Енергоефективність

Роз’яснення Мінрегіону для ОСББ: навіщо потрібен та як виготовити енергетичний сертифікат

Міністерство розвитку громад та територій України на офіційному сайті опублікувало роз’яснення для ОСББ щодо сертифікатів енергетичної ефективності будівель. Наводимо нижче це роз’яснення повністю. 

85% житлового фонду України було побудовано до 1990 року. Враховуючи значний вік цих будівель, високий рівень фізичного зносу конструкцій, інженерних систем та низький рівень енергоефективності, такі будинки споживають на 40-70% більше енергії у порівнянні з новобудовами.

Ефективне та ощадливе використання енергетичних ресурсів житловим сектором є важливим пріоритетом у світі та в країнах Європейського Союзу. Серед основних факторів, що спонукали до загострення уваги на питаннях енергоефективності, були:

 • висока вартість енергетичних ресурсів (газ, нафта, вугілля, деревина, комунальні послуги);
 • кліматичні зміни та процес глобального потепління.

Досягти підвищення ефективності використання енергії в будівлях можливо за рахунок впровадження енергоефективних заходів або комплексних проектів термомодернізації, реалізація яких, потребує залучення коштів. Окрім підвищення ефективності використання енергії, впровадження енергоефективних заходів дозволяє покращити умови всередині будівлі, підвищити рівень комфорту, збільшити строк експлуатації конструкцій будівлі, покращати зовнішній вигляд будівлі тощо.

Для чого впроваджено сертифікацію енергетичної ефективності будівель?

Визначення необхідного переліку енергоефективних заходів для конкретного будинку потребує виявлення особливостей такої будівлі, стану її зовнішньої оболонки, інженерних систем та визначення показників споживання енергії. Правильно розроблений та спланований перелік заходів дозволить в майбутньому досягти найвищих показників економії енергії та ефективності використання коштів залучених на їх реалізацію.

З метою встановлення єдиного підходу до оцінки стану будівлі, її інженерних систем, визначення показників споживання енергії та оптимального переліку заходів, що мають бути впроваджені в будівлі для приведення її до рівня мінімальних вимог з енергоефективності в країнах ЄС на законодавчому рівні було запроваджено сертифікацію енергетичної ефективності будівель. Окрім того, така сертифікація забезпечує інформування мешканців/відвідувачів/працівників про енергетичні показники будівлі, та сприяє формуванню відповідального ставлення до збереження енергоресурсів. В Україні сертифікація енергетичної ефективності будівель визначена положеннями Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», що був прийнятий в 2017 році.

Енергетичний сертифікат – це електронний документ, що дозволяє визначити клас енергетичної ефективності будівлі, рівні споживання енергії за різними видами інженерних систем, перелік та черговість заходів з енергоефективності, що, своєю чергою, дозволять покращити показники енергетичної ефективності будівлі та привести її до рівня мінімальних вимог.

Енергетичний сертифікат виготовляється атестованим фахівцем з сертифікації енергетичної ефективності будівлі. З переліком таких фахівців можна ознайомитись в базі даних фахівців, яка розміщена на офіційному вебсайті Держенергоефективності.

Що потрібно зробити ОСББ для того, щоб отримати сертифікат енергетичної ефективності?

 • знайти фахівця з сертифікації у своєму регіоні за допомогою бази даних фахівців;
 • укласти договір сертифікації;
 • підготувати всю наявну проєктну та технічну документацію, перелік якої допоможе визначити фахівець;
 • підготувати всю наявну інформацію щодо обсягів споживання будівлею енергетичних ресурсів та комунальних послуг;
 • передати зібрану інформацію фахівцю та забезпечити доступ до будівлі, її технічних приміщень (дах, підвал, під’їзди тощо).

Де взяти кошти ОСББ на проведення сертифікації енергетичної ефективності та як визначити її вартість?

Джерелами фінансування для проведення сертифікації енергетичної ефективності можуть бути власні кошти замовника. Також можлива часткова або повна компенсація вартості сертифікації енергетичної ефективності із зовнішніх джерел.

Власними коштами замовника можуть бути кошти співвласників багатоквартирного будинку. Залучити таке фінансування можна двома шляхами:

1) співвласники багатоквартирного будинку приймають рішення про збільшення розміру внесків на утримання будинку (створюють ремонтний фонд) і накопичують необхідну суму протягом певного часу;

2) співвласники погоджуються сплатити свою частку від повної вартості сертифікації енергетичної ефективності одноразово.

Компенсація вартості сертифікації енергетичної ефективності може здійснюватися за рахунок коштів державної підтримки або інших не заборонених законодавством джерел. Умови отримання компенсації із зовнішніх джерел визначаються окремо. Так, для отримання коштів державної підтримки в рамках програми Фонду енергоефективності необхідно подати заявку на участь у програмі Фонду енергоефективності «Енергодім» з подальшою реалізацією енергоефективних заходів в будинку. Таке рішення має бути прийняте на загальних зборах ОСББ, а також передбачає необхідність залучення коштів мешканців будинку на реалізацію проекту.

Вартість сертифікації енергетичної ефективності визначається на умовах договору між замовником та виконавцем. Договірна ціна обумовлюється калькуляцією накладних витрат, які включають витрати на оплату праці, оренду вимірювального обладнання, витратні матеріали, відрядження фахівців тощо.

Як проходить сертифікація енергетичної ефективності?

Сертифікація енергетичної ефективності починається з обстеження будівлі, перевірки стану огороджувальних конструкцій, інженерних систем та включає в себе, зокрема:

 • перевірку стану покриттів та перекриттів (дахи та підлоги) будинку (фізичні та геометричні параметри конструкцій та їх складових елементів, визначення опорів теплопередачі, виявлення дефектів та пошкоджень оболонки та теплової ізоляції);
 • перевірку стану світлопрозорих огороджувальних конструкцій (вікна) та зовнішніх дверей будинку (визначення конструкції таких елементів, їх типів, розмірів тощо);
 • перевірку системи опалення будинку (визначення режимів роботи, порушень циркуляції, наявності приладів для регулювання тощо);
 • перевірку санітарних норм в приміщеннях будівлі (визначення температури повітря, рівня вологості в будинку тощо);
 • побудову розрахункової моделі будівлі в яку вносяться всі визначені фактично вихідні дані;
 • обробку отриманих результатів та їх оформлення відповідно до форми енергетичного сертифіката.

Для чого проводити сертифікацію енергетичної ефективності будівлі?

 • щоб визначити клас енергетичної ефективності будівлі, отримати повну інформацію про обсяги споживання енергоресурсів, можливості щодо їх скорочення та рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності будівлі;
 • сертифікат, є обов’язковою умовою для отримання коштів державної підтримки на реалізацію заходів з енергоефективності;
 • сертифікат, є першим кроком на шляху до реалізації проєкту з енергоефективності задля його правильного здійснення та отримання максимальних показників за результатами його реалізації.

Чим регулюється сертифікація енергетичної ефективності будівель?

Загальні засади щодо сертифікації енергетичної ефективності будівель в Україні визначено Законом України «Про енергетичну ефективність будівель».

Форма енергетичного сертифіката, порядок збору інформації та методика розрахунку класу та показників енергоефективності будівлі визначені у «Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності» та «Методиці визначення енергетичної ефективності будівель».

Яку інформацію містить енергетичний сертифікат?

Загальні дані:

 • назва та адреса будинку, інформація про енергоаудитора та сертифікат.

Клас енергетичної ефективності:

 • шкала класів енергоефективності та визначений клас конкретної будівлі, що розраховується за споживанням енергоресурсів на 1 м²на рік.²

Розподіл споживання енергетичних ресурсів враховує:

 • опалення приміщень, вентиляція, охолодження, гаряче водопостачання, споживання електроенергії тощо.

Викиди СО2 в атмосферу:

 • інформація про розраховані викиди СО2 1 м² на рік та шкала порівняння.

Так, за результатами сертифікації енергетичної ефективності складається енергетичний сертифікат. Витяг з енергетичного сертифіката будівлі, що містить інформацію про клас та інші показники енергетичної ефективності будівлі, розміщується у доступному для ознайомлення громадян місці у будівлі, яку часто відвідують громадяни та сертифікація енергетичної ефективності, якої є обов’язковою.

Строк дії енергетичного сертифіката будівлі становить 10 років.

Чим корисний енергетичний сертифікат та як його можна використовувати?

 • дотримуючись рекомендацій звіту можна скоротити споживання енергії (наприклад теплової та/або електричної) на 10 – 60%;
 • в енергетичному сертифікаті можна побачити фактичне споживання енергії;
 • енергетичний сертифікат може позитивно впливати на вартість оренди чи продажу нерухомості. Будівлі з більш високим класом енергоефективності потребують меншої кількості коштів на оплату комунальних послуг та енергетичних ресурсів;
 • сертифікат може бути використаний при залученні додаткових коштів на реалізацію заходів з енергоефективності.

Резюмуючи вищенаведене, наголошуємо, що провівши процедуру сертифікації енергетичної ефективності будівлі, співвласники зможуть дізнатися про фактичний стан свого житла та підвищити рівень його енергоефективності. Адже свідоме ставлення власників будинків до споживання енергії – це перший крок на шляху до впровадження енергоефективних заходів.

Схожі статті