Енергоефективність Новини

Опубліковано зміни в програмі “Енергодім”, що спрощують процедуру подачі заявок для ОСББ

Сьогодні на сайті Фонду енергоефективності було опубліковано зміни до програми “Енергодім”, які 6 лютого 2020 затвердила Наглядова Рада Фонду енергоефективності. Також було оприлюднено зміни до низки інших документів, які є невід’ємною частиною Програми.

Програма в новій редакції вступає в дію з 18 лютого 2020 року. Це означає, що вже з 18 лютого усі заявки прийматимуться у новій редакції.

Нова редакція Програми передбачає значне спрощення процесу подання заявок та їхнього розгляду Фондом.

Текст Програми та супровідних документів містяться на сайті Фонду енергоефективності.

Зокрема, передбачено зменшення кількості документів, що подаються разом із заявкою, а також спрощено умови заповнення деяких із них.

♦ Найважливіші зміни: за новими правилами не потрібно подавати копію протоколу загальних зборів з усіма додатками під час подання Заявки на участь, достатньо буде Витягу з протоколу. Також скасовується вимога подавати Статут ОСББ.

♦ ОСББ має право подати до Фонду Заявку на Верифікацію завершеного проекту перед сплатою всіх коштів підряднику на підставі підписаних Актів виконаних робіт. Таким чином, зменшується фінансове навантаження на ОСББ.

♦ А ще — усувається вимога про дотримання 6 місячного строку для подання заявки на повторну участь, протягом якого Енергетичний сертифікат приймається Фондом (єдина умова — Сертифікат має відображати існуючий стан будівлі). Це зменшить витрати ОСББ у разі повторної участі в програмі.

Водночас вводяться нові додатки до Порядку дій учасників Програми “Енергодім”:

♦ Повідомлення про осіб, які виконують адміністративно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

♦ Згода на обробку персональних даних.

♦ Повідомлення про долучення документів (подається в разі усунення дефектів, виявлених при верифікації).

♦ Загальні вимоги до виготовлення та оформлення документів, що подаються Заявниками/Бенефіціарам.

                                                                                          Перехідний період

Як відбуватиметься перехід до умов Програми за новою редакцією від 6 лютого 2020 року?

♦ 18 лютого 2020 року Програма «ЕНЕРГОДІМ» в редакції від 16 серпня 2019 року втрачає свою чинність (окрім документів, до яких зміни не вносилися).

♦ Фонд протягом 2 (двох) календарних місяців з моменту введення в дію нової редакції Програми (тобто, до 18 квітня 2020), приймає до розгляду Опис проекту та Умови виключення заходів, складені за формою, затвердженою у редакції від 16 серпня 2019 року.

Ці документи вважатимуться такими, що відповідають вимогам Програми «ЕНЕРГОДІМ» у новій редакції, якщо вони оформлені на підставі відповідного договору, укладеного до 18 лютого 2020 року.

♦ Якщо ОСББ вже подало Заявку на участь (з усіма супровідними документами) за правилами Програми в редакції від 16 серпня 2019 року, то оцінювання та розгляд документів  відбуватимуться також за правилами Програми в цій редакції (16 серпня 2019 року).

♦ Навіть якщо ОСББ отримало Заявку на доопрацювання в період змін до Програми, то виправлення треба робити за умовами редакції Програми за якої було подано заявку.

♦ Якщо ОСББ подає доопрацьовані документи після 18 лютого 2020 року, вони мають бути оформлені відповідно до вимог попередньої редакції Програми «ЕНЕРГОДІМ» (від 16 серпня 2019 року), чинної на момент подання Заявки.

♦ Наступні заявки, зокрема, Заявка на затвердження проекту, ОСББ слід подавати за новою редакцією Програми «ЕНЕРГОДІМ» 2020 року, навіть  якщо Заявку на участь Фонд затвердив до 18 лютого 2020 року.

♦ Ця Програма Фонду діє до 31 грудня 2023 року.

Схожі статті