Енергоефективність Новини

Наглядова рада Фонду енергоефективності спростила положення програми “Енергодім”

Наглядова рада Фонду енергоефективності призупинила окремі положення програми «Енергодім», оскільки деякі ОСББ не мають змоги подавати документи для отримання грантів за чинними вимогами програми.

Зокрема, тимчасово, на період воєнного стану спрощено такі положення:

Призупиняється вимога щодо обмеженого строку реалізації проекту

Тобто, на період дії воєнного стану, строк реалізації проекту не рахується, відлік поновиться після припинення його дії. (Наприклад, схвалення заявки на участь та приєднання ОСББ до грантового договору відбулося 24 січня 2022 року: значить строк реалізації такого проекту – 1 місяць. Відлік поновиться після завершення воєнного стану).

ОСББ можуть не надсилати до Фонду такі документи: 

 • • Копія(ї) договору(ів) на виконання проектних робіт із розроблення проектної документації та її експертизи;
 • • Копія договору з підрядником (підрядниками) на впровадження заходів з енергоефективності;
 • • Копії договору на проведення технічного та авторського нагляду;
 • • Копія договору на сертифікацію енергетичної ефективності будинку після впровадження енергоефективних заходів;
 • • Копії документів, що підтверджують факт перебування енергоаудитора у штаті юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (у разі укладання договору сертифікації енергетичної ефективності будівлі багатоквартирного будинку з юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем);
 • • Копія договору на підготовку звіту обстеження модернізованих інженерних систем.

Важливо! При цьому в ОСББ залишається обов’язок здійснювати відповідні роботи у межах проекту та укладати договори з підрядниками, але відтепер немає необхідності надсилати їхні копії до Фонду для підтвердження.

На час воєнного стану Фонд не відшкодовуватиме статті витрат зведеного кошторису, що дуже часто містять суперечності, неточності та потребують додаткових запитів (відрядження, ризики, інфляція тощо). Водночас компенсація основної вартості будівельних робіт буде здійснюватися без змін.

Зокрема, Фонд не відшкодовуватиме витрати на такі види робіт/послуг:

 • Зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених  проектом (робочим проектом)
 • Виконання будiвельних робiт у зимовий період
 • Виконання будiвельних робiт у  літній період
 • Доплати працівникам у зв’язку з втратами часу на проїзд вiд мiсця розмiщення будiвельної органiзацiї (збірного пункту) до об’єкту будівництва і назад
 • Перевезення працiвникiв будiвельних органiзацiй автомобiльним транспортом
 • Вiдрядження працiвникiв будiвельних органiзацiй на об’єкт будівництва
 • Сплата відсотків за користування кредитами банків
 • Утримання служби замовника
 • Проведення процедури закупівлі
 • Формування страхового фонду документації
 • Оплата послуг, пов’язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об’єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов’язаних з приєднанням об’єкта будівництва до діючих інженерних мереж)
 • Компенсація витрат, пов’язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля
 • Покриття ризику всіх учасників будівництва
 • Покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами.

Важливо! Після скасування воєнного стану ОСББ можуть замовити відповідну перевірку Акту(ів) приймання виконаних будівельних робіт на їхню відповідність кошторисним нормам в частині ціноутворення в будівництві у судових експертів або експертних організацій державної форми власності та подати її результати до Фонду для здійснення часткової компенсації вищенаведених статей.

При цьому, ті ОСББ, що вже подали до Фонду документи на верифікацію проекту разом із висновком судового експерта, за позитивної оцінки отримають належну компенсацію вартості робіт/послуг.

Дозволяється подавати у паперовому вигляді документи щодо Сертифікації енергетичної ефективності після завершення проекту та обстеження інженерних систем будівлі, щодо яких здійснено енергоефективні заходи, у разі проблем в роботі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Така норма вводиться через технічні перебої в роботі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Важливо! Після скасування воєнного стану та відновлення безпечної роботи цієї системи, ОСББ зобов’язані будуть забезпечити реєстрацію відповідних документів у реєстрі та повідомити Фонд про реєстрацію.

На час воєнного стану скасовується вимога подавати до Фонду звіт, що містить фото та опис заходів з енергоефективності, проведених в будинку.

Тобто, відтепер ОСББ можуть надсилати лише фото будинку та впроваджених у ньому заходів, достатніх для підтвердження факту виконання робіт.

Скасовується вимога подавати документи, що підтверджують якість обладнання та матеріалів, використаних під час будівельно-монтажних робіт, крім випадків, коли застосовані матеріали є новими, тобто такі матеріали ще не використовувалися у межах реалізації Програми.

Важливо! Перевірка відповідності обладнання та матеріалів до вимог чинного законодавства та програми буде проводитись в межах існуючої в Фонді бази таких документів.

Підписувати та подавати на розгляд документи/заявки тепер можуть особи, які мають повноваження голови правління, якщо сам голова не може здійснювати свої обов’язки через воєнний стан.

У разі, якщо такі особи не можуть виконувати повноваження або ж таких осіб немає, підписувати та подавати документи можуть інші члени правління, уповноважені відповідним рішенням правління ОСББ.

Важливо! Незважаючи на введення воєнного стану, Фонд продовжує розглядати та схвалювати заявки (крім нових заявок на участь) та виплачувати гранти.

Текст оголошення розміщено на сайті Фонду.

Схожі статті